Open Chat.
1
Close chat
Hej! Tak for at bes?ge os. Tryk venligst p? Start knappen for at chatte :)

Start

3 online

Aqeedah

antal artikler: 22

 

Tawakkul (Tillid til Allah swt): En uddybning

Download | PDF Version | 107 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 18075


Muslimerne skal have absolut Tawakkul til Allah (swt). Den der ikke sætter sin lid til Allah (swt) er syndig og den som fornægter Tawakkul til Allah (swt) er Kafir. Dette er fordi at de absolut beviste argumenter beviser Tawakkul til Allah (swt) som har en ... Læs Artiklen

Rizq er fra Allah

Download | PDF Version | 102 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 19988


Efter en undersøgelse bliver det tydeligt at en af de mest fundamentale årsager til ulydighed overfor Allah (swt) kommer fra menneskets overlevelsesinstinkt. Altså at en muslim begår Haram fordi han ønsker en materiel nytte eller fordi han fryster at miste den. Læs Artiklen

Profeter er ufejlbarlige

Download | PDF Version | 290 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 25848


Et af de mest grundlæggende koncepter i den islamiske ’Aqidah er profeternes ’Ismah hvilket betyder at profeter er ufejlbarlige og immune overfor at begå fejltagelser når det handler om at overlevere og bære budskabet og de er immune overfor at begå synder eller overtrædelser af ... Læs Artiklen

Døden finder udelukkende sted når Ajal ender

Download | PDF Version | 79 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 20097


Mange mennesker tror at selvom døden er den samme er årsagerne til døden mange. Så døden kunne være på grund af en skadelig sygdom såsom pesten. Det kunne også være på grund af knivstik skudsår brandsår halshugning hjerteanfald eller andet. I deres øjne er de ... Læs Artiklen

Forståelsen af Quranens Udfordring

Download | PDF Version | 138 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 24352


Miraklet Profeten (saw) bragte var Quranen og dens uforlignelighed dvs. at den hverken kan overgås eller efterlignes om end grammatisk lingvistisk æstetisk eller i sin komposition. Af alle tekster i hele verden er det kun Quranen som hævder at være i sin oprindelige form. Allah ... Læs Artiklen

Den islamiske aqidah er både åndelig og politisk

Download | PDF Version | 239 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 21055


Den islamiske Shari’ah indeholder love som kan kategoriseres i tre områder. Det første er de love som styrer forholdet imellem individet og hans Skaber Allah  såsom bønnen fasten og Hajj. Det andet er dem som vedrører individet selv såsom påklædning føde og drikke osv. Og det ... Læs Artiklen

Al-Qada Wal-Qadar

Download | PDF Version | 356 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 22768


De handlinger som hører ind under sfæren der dominerer os har vi hverken noget valg i eller i deres eksistens. De kan inddeles i to typer: den første er dem som er pålagt af universets love. Den anden er de handlinger som ikke er direkte forbundet til ... Læs Artiklen

At søge sin rizq

Download | PDF Version | 118 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 20312


Islam lærer os at man skal drage ud og søge sin Rizq og dette er en nobel handling hos Allah (swt). De fleste af os har flere ansvar om end det vedrører vores forældre børn eller begge dele. For der er altid regninger som skal ... Læs Artiklen

Helliggørelse (taqdees)

Download | PDF Version | 108 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 19490


Taqdees er den ypperste hjertelige respekt. Den finder sted fra mennesket overfor personer og objekter enten baseret på et emotionelt motiv forbundet med instinktive koncepter eller baseret på et intellektuelt motiv forbundet med følelser provokeret af samme tankemotiv. Taqdees af idoler filmstjerner skribenter og legendariske ... Læs Artiklen

Allahs (swt) vilje og viden

Download | PDF Version | 105 Kb

kategori: Aqeedah

antal hits: 20795


”Hvis Allah (swt) ved alt om os og hvad vi vil foretage os hvorfor straffer Han (swt) os så?” Som Muslimer kan vi ikke leve vores liv baseret på Allahs (swt) Viden fordi Allahs (swt) Viden ligger udenfor vores fatteevne. Derimod lever vi vores liv baseret ... Læs Artiklen