Open Chat.
1
Close chat
Hej! Tak for at bes?ge os. Tryk venligst p? Start knappen for at chatte :)

Start

5 online

Bøger

Til mennesker forstandige

Download | PDF Version | 5,761 Kb

Nogle muslimer hænger ofte Korancitater på væggene i deres hjem som en del af en dekorativ sammenhæng og ældre mennesker læser fra tid til anden i Koranen da de formoder at de derved bliver beskyttet mod ulykker og uønskede hændelser. I henhold til denne form for overtro er Koranen for dem en slags amulet mod uheld. Koranens vers informerer os imidlertid ...

Vejen til Islam

Download | PDF Version | 379 Kb

Denne tid vi i dag lever i er en fortsættelse af disse tider. Det europæiske folk og især den vestlige verden har fundet sig til rette i en stærk ateistisk-præget sekularisme som Vesten med sin politiske økonomiske og kulturelle imperialisering af verden stiler mod at globalisere og ethvert tiltag til enhver anden verdensanskuelse livsstil eller levemåde der har potentiale til at udgøre en trussel mod den ...

Den amerikanske kampagne for tilintetgørelsen af Islam

Download | PDF Version | 283 Kb

USA bygger sin kampagne mod den islamiske verden på adskillige grundpiller. Den første er USA’s internationale vægt og indflydelse i den islamiske verden især efter den anden Golf-krig og hvad denne resulterede i af grundfæstelse af USA’s indflydelse i hele det islamiske område. Med USA’s vægt og indflydelse blev de nuværende stater i den islamiske verden mere modtagelige for det amerikanske pres og for USA’s planer ...

En appel fra Hizb ut-Tahrir

Download | PDF Version | 195 Kb

Kufr-kolonistaterne er vældig store udadtil men svækkede indadtil. De besidder store våben men besidder ikke store mænd. Våben uden mænd har en svag virkning over for en troende skare der er mindre bevæbnet sammenlignet med fjenden. Dette udtrykkes af den kvælende blindgyde og dybe sump hvori USA er sunket både i Afghanistan og Irak trods sine avancerede våben. Til sådan en grad at kongresmedlemmer af ...

Sheikh Taqi uddin An-Nabhani - Biografi

Download | PDF Version | 140 Kb

Han blev født i Itzim-landsbyen år 1909 eller 1910 e.Kr. i et hjem med viden og religiøsitet hvor hans far var en sheikh som havde juridisk viden inden for Deen og han plejede at arbejde som en lærer i Shariah-videnskaberne i den palæstinensiske Al-Maarif-ministerium. Hans mor havde en rimelig kendskab til nogle af de shariah-mæssige sager som hun fik gennem sin far Sheikh Yusuf ...