Open Chat.
1
Close chat
Hej! Tak for at bes?ge os. Tryk venligst p? Start knappen for at chatte :)

Start

3 online

Bøger

George Bushs tredje korstog mod muslimerne

Download | PDF Version | 184 Kb

Med denne nye politik proklamere Bush at martyrhandlingerne er forbryderiske handlinger og udøverne er "mordere" der fortjener drab forfølgelse og tortur. Han kræver af verdens stater at de fordømmer martyrhandlingerne. Ligesom Bush presser Arafat og hans slæng lægger han et konstant pres på de arabiske regenter uanset om de er hans egne eller andres agenter for også at få dem til at fordømme disse aktioner. ...

ISLAM det sande livssyn og livssystem for menneskeheden

Download | PDF Version | 404 Kb

• Hvordan definerer Islam meningen med livet? Har sekularismen som livssyn skabt tryghed og lykke for menneskeheden? • Kan den islamiske styreform sikre retfærdighed for alle borgere muslimer såvel ikke-muslimer? Kan Islam eksistere i livets og samfundets arena uden Khilafah-systemet? Er Khilafah-staten fri for kapitalens indflydelse og diskrimination som præger det demokratiske system? • Hvordan organiserer Islam forholdet mellem manden og kvinden? Kan det islamiske socialsystem befri kvinden ...

Bestanddele af den islamiske psyke

Download | PDF Version | 1,601 Kb

Personligheden (Shakhsiyah) i ethvert menneske består af dets mentalitet og psyke. Menneskets udseende krop påklædning m.m. har intet at gøre hermed da alle disse blot er facader og det ville være overfladisk af nogen at tro at disse er dele af personligheden eller at disse indvirker på personligheden.

Sunnah - Den islamiske livsstil

Download | PDF Version | 369 Kb

Når de fleste islamiske retslærde i dag diskuterer Ahadith så taler de om at genoplive handlinger som er Sunnah (opfordret) men overser ordene som taler om ”Den islamiske metode for livet”. De tager fat om Sunnah i dens juridiske betydning eller dens tekniske betydning hos de beretningslærde og binder den ikke til sin oprindelige betydning som sammenfletter disse to betydninger ...

Muhammad - Den profetiske mission

Download | PDF Version | 1,367 Kb

Det var et ganske normalt liv; kone børn levebrød stamme og slægtninge men den tid hvor man kunne gøre hvad almindelige mænd plejer at gøre blev afbrudt da Englen Jibreel ('alayhis salam) bragte en mission til Allahs Sendebud (saaw).